จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

จ้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

จ้างทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook