จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน