รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

Pol.Lt.Col.Kittipan Tantangjareonchai

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

โทร. 097 927 6262

10

พ.ต.ท.สมเกียรติ อนันตรัตน์

Pol.Lt.Col.Somkiat Anantarat

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการสอบสวน )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

โทร. 063 296 4965

พ.ต.ท.ทิพากร แก้วเปล่ง

พ.ต.ท.ทิพากร แก้วเปล่ง

Pol.Lt.Col.Tipakorn Kaewpleng

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการสืบสวน )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

โทร. 088 887 7398

9

พ.ต.ท.เดชฤทธิ์รัชต์ยศ คหชนม์

Pol.Lt.Col.Detritratyot khachon

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการจราจร )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

โทร. 063 591 5951

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566