รองผู้กำกับการ

เตาปูน 2(1)

พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

Pol.Lt.col. Kittipan Tantangjareonchai

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๗ ๙๒๗ ๖๒๖๒

Head_Police (3)

พ.ต.ท.ไมตรี สามาอาภัตร์

Pol.Lt.Col.Maitri Sama-apatr

 

รองผู้กำกับการสอบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๖๓ ๙๔๙ ๙๔๕๙

เตาปูน 4

พ.ต.ท.สุรเดช ฉัตรไทย

Pol.Lt.Col.Suradat Chatthai

 

รองผู้กำกับการสืบสวน

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๓๖๓ ๕๙๖๖

เตาปูน 6

พ.ต.ท.มนูน หอมละออ

Pol.Lt.Col.Manoon Homlaor

 

รองผู้กำกับการจราจร

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

หมายเลขโทรศัพท์

๐๙๗ ๒๗๒ ๙๕๗๕

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕