รองผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

พ.ต.ท.กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย

Pol.Lt.Col.Kittipan Tantangjareonchai

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(SUPPRESSION)

โทร. 097 927 6262

10

พ.ต.ท.สมเกียรติ อนันตรัตน์

Pol.Lt.Col.Somkiat Anantarat

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการสอบสวน )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INQUIRY)

โทร. 063 296 4965

เตาปูน 4 2567

พ.ต.ท.อภิวัฒน์ อาจอินทร์

Pol.Lt.Col.Apiwat Aj-inthra

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการสืบสวน )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(INVESTIGATION)

โทร. 091 870 4365

เตาปูน 6

พ.ต.ท.ชาติชาย ดำรัสการ

Pol.Lt.Col.Chatchay Dumraskan

 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ

( รองผู้กำกับการจราจร )

DEPUTY SUPERINTENDENT

(TRAFFIC)

โทร. 083 012 1183

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566