ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.สุรเดช ฉัตรไทย

Pol.Col.Suradet Chatthai

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

SUPERINTENDENT

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๖ ๓๖๓ ๕๙๖๖

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564