ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ

Pol. Col. Jiraphat Promsittikarn

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

SUPERINTENDENT

หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ ๖๔๖ ๔๐๒๑

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564