เขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ทิศเหนือ

          เริ่มจากบริเวณที่ไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ บรรจบกันริมขอบทางเท้าด้านนอกถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ฟากตะวันออก บริเวณสะพานพระราม ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ จนบรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายเหนือ  ฟากตะวันตก

ทิศตะวันออก

          เริ่มจากบริเวณที่ไหล่ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก บรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามไหล่ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ

ทิศใต้

          เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ บรรจบกับไหล่ทางรถไฟสายเหนือ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก ตามขอบทางเท้าด้านนอกของซอยระนอง ๑ ฟากเหนือ บรรจบกับริมฝั่งคลองบางกระบือฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝั่งคลองบางกระบือฝั่งเหนือ จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสามเสน ฟากตะวันออก

ทิศตะวันตก

          เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนสามเสน ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งคลองบางกระบือฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งคลองวัดเสาหินฝั่งเหนือ ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เลียบไปตามริมฝั่งคลองเสาหินฝั่งเหนือ จนบรรจบบริเวณที่ไหล่ทางรถไฟสายใต้ ฟากใต้