จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน