ขอเชิญร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2023

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวน ผู้มารับบริการ / มาติดต่อ สถานีตำรวจ ร่วมจัดทำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) 2023

สำหรับนำไปพัฒนาปรุบปรุงการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

คุณภาพการดำเนินการ, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงระบบการทำงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน