จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สน.เตาปูน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สน.เตาปูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน