การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นครบาล 2

สถานีตำรวจตำรวจนครบาลเตาปูน

เมื่อวัน พุธ ที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ชุมชน ซอยบุญเหลือ ๒

        พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน, พันตำรวจโท กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน, พันตำรวจโท มนูน หอมละออ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓ ร่วมตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำและคณะกรรมการ ชุมชน ซอยบุญเหลือ ๒ เพื่อดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

นครบาล 2

สถานีตำรวจตำรวจนครบาลเตาปูน

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ชุมชน ตึกแดง

        พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน, พันตำรวจโท กิตติพันธ์ แท่นตั้งเจริญชัย ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน, คณะกรรมการ กต.ตร. และที่ปรึกษา กต.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำและคณะกรรมการ ชุมชน พร้อมกันนี้ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ชาวชุมชน