การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นครบาล 2

สถานีตำรวจตำรวจนครบาลเตาปูน

เมื่อวัน พุธ ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

        พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ได้ร่วมประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ผลการดำเนินการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕