ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔