การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ

Taopoon_logo

สถานีตำรวจตำรวจนครบาลเตาปูน

เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

        พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ได้ร่วมประชุมการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีผลคะแนน ไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน และแสดงเจตจำนงสุตจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต ของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕