ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน