สน.เตาปูน เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน ชุมชนสวัสดิรักษา

วันนี้ 4 เม.ย.2566 เวลา 09:00 น.
ตามนโยบายของ ผบ.ตร,ผบช.น.,
ผบก.น.2 ให้ทุก สน.ดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าที่ พ.ต.อ.สุรเดช ฉัตรไทย ผกก.สน.เตาปูน ประธานในพิธี
ว่าที่ พ.ต.ต.ธนวัตร จอมทิพย์ สวป.สน.เตาปูน
ว่าที่ พ.ต.ต.วิโรจน์ กัลยาศรี สว.จร.
เตาปูน2-0สายตรวจ พร้อม จนท.ชุดตชส.สน.เตาปูน
พร้อมด้วย
นายนพพร บุตรแพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการเขตบางซื่อ
นายแพทย์ อำนาจ มะลิทอง ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
นายอนุชา อัครพิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ปปส.
นายประภาวุธ ชาลาอาดิศัย ประธาน กตตร.สน.เตาปูน
นางวิภา ศรีวงษ์ ประธานชุมชนสวัสดิรักษา และประชาชนในชุมชน
ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยื่นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ลงนาม MOU ณ ที่ทำการชุมชนสวัสดิรักษา ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม.
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ
 2.ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมาย
    ยาเสพติดและพระราชบัญญัติสุขภาพ
 3.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ยาเสพติด
 4.เตือนภัย/ให้ความรู้การฉ้อโกงออนไลน์ 18 กลโกง ตามโครงการไซเบอร์วัคซีน
 5.เตือนภัย/ให้ความรู้การฉ้อโกงออนไลน์ 18 กลโกง
 6.ให้ความรู้เรื่องผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
 7. ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 18 กลโกงของมิจฉาชีพ

ภาพการดำเนินกิจกรรม

Share:

Share on facebook
Facebook